Çekoslovakya’da Türklük

Çekoslavak Türkoluğu Jozef Blaşkoviç, 1910 yılında Slovakya’nın Uyvar şehrine bağlı Imely’de doğdu. 6 Temmuz 1990 yılında öldü.Blaşkoviç lise çağlarından itibaren Türklere ilgi, sevgi duymaya başlamış. Armin Vambery ve Ignac Kunos gibi Macar Türkologlarının eserlerini takip ederek bilgisini genişletmiştir. Bilahare Türkçe öğrenmiş, 1943-44 senelerinde Budapeşte üniversitesinde meşhur Macar Türkoloğu Gyula Nemeth’in yanında çalışmış, bu üniversitede Osmanlı tarihi üzerine çalışan L. Fekete’nin derslerine devam etmiştir.Hayatını Türkolojiye vakf etmeye karar veren Blaşkoviç’in eserlerinde Türklüğe ve Türklere olan sevgi ayan beyan görülür. Josef Blaşkoviç, Türklüğü ve Türkleri o kadar sevmişti ki, zaman zaman imzasını Yusuf Kumanoğlu şeklinde atmıştır.Çünkü o, kendisini bir Kuman Türk’ü olarak kabul ederdi.Blaşkoviç’in eserleri üç kısım halinde incelenebilir: Birincisi çağdaş Türk edebiyatı hakkındaki çalışmalarıdır.Birçok Türk yazarının eserlerini çekçe ve Macarcaya çevirmiş, bu hususta yazdığı bir eser Bulgarcaya tercüme olunmuştur.İkincisi Osmanlı devriyle ilgili tarih araştırmalarıdır. Bu araştırmaların en önemli yönü tarafsız ve müsbet bakış açısıdır. Üçüncüsü Çekoslovak dili ve coğrafyasında Türk dili ve kültürüne ait unsurlardır. Bu ulamdaki çalışmalarında Bulgar, Avar, Peçenek, Kuman ve son olarak Osmanlı Türklerinin kültür varlığını ortaya çıkarmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir