Din Sosyolojisi

Ortak bir çabanın ürünü olan elinizdeki kitap ,klasik ve çağdaş Din Sosyolojisinin konularını bir başlangıç olarak sunmayı ve ileri okumalar /araştırmalar için bir zemin oluşturmayı amaçlamaktadır.Eser,Din Sosyolojisinin tarihsel gelişimi,yöntemi ve belli başlı konularını  (Sosyolojinin Din Sorunsalı -Din ve Kültür- Toplumsal Değişim ve Din – Sosyal Bütünleşme ve Din – Sosyal Çatışa ve Din – Din ve Siyaset – Küreselleşme Olgusu ve Din – Kamusal Alanda Din – Dini Gruplar Sosyolojisi –  Çağdaş Bir Fenomen :Yeni Din Hareketler – Göç ve Din ), din-toplum ilşkileri, karşılıklı etki/tepki bağlamında ele almaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir