Finansal Pazarlar

– Prof. Dr. Serpil Canbaş

Prof. Dr. Serpil Canbaş, istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Bordeaux Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi konusunda doktora yapmıştır. Türkiye’ye dönüşünde Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde çalışmıştır. 1982-2009 yılları arasında Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapmıştır. Finansal yönetim ve sermaye piyasası konusunda yayınlanmış yurtiçi ve yurtdışı çalışmaları bulunmaktadır.

– Prof. Dr. Hatice Doğukanlı

Prof. Dr. Hatice Doğukanlı, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi mezunudur. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Finansman Bilim Dalı’nda doktora yapmıştır. Doktora çalışmalarının bir kısmını ABD’de Maryland Üniversitesi’nde tamamlanmıştır. Şu anda Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Hatice Doğukanlı’nın finansın çeşitli konularında yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir